Servis ugostiteljske opreme Beograd

Servis ugostiteljske opreme Beograd
ags-ugostiteljska-oprema-servis-ugostiteljske-opreme

AGS ugostiteljska oprema

Novi Beograd, Surčinski put 16v +381 11 2260138
Da bi se koristila u punom kapacitetu i davala besprekorne rezultate profesionalna ugostiteljska oprema zahteva redovno servisiranje i održavanje.
AGS ugostiteljska oprema u sklopu firme već dugi niz godina ima obučene servisere koji brinu o Vašoj opremi i nakon prodaje.
Servisna služba Vam je na raspolaganju za sve savete i nedoumice kada je u pitanju montiranje, puštanje u rad i kasnije održavanje profesionalne opreme.
Naši serviseri su obučeni za rad direktno kod proizvođača opreme za sve brendove koje prodajemo a eventualne probleme rešavaju servisiranjem sa originalnim rezervnim delovima.
frigotherm-servis-ugostiteljske-opreme

Frigotherm

Beograd, Zvezdara, Kneza Mutimira 4 +381 11 3470850
SERVIS UGOSTITELJSKE OPREME BEOGRAD FRIGOTHERM Raspolažemo sopstvenom servisnom službom i rezervnim delovima za montažu isporučene opreme i servisiranje tokom i van garantnog roka.
Da bi se koristila u punom kapacitetu i davala besprekorne rezultate profesionalna ugostiteljska oprema zahteva redovno servisiranje i održavanje.
Back to Top